PERSONVERNERKLÆRING

INFORMASJON I HENHOLD TIL ART 13 OG 14 I PERSONVERNFORORDNINGEN

 

Vi tar beskyttelsen av dine personlige og bedriftsrelaterte opplysninger meget alvorlig og bestreber oss på å sikre bruken av våre tjenester. Vi forplikter oss til å følge de lovbestemte forskriftene om personvern. Denne personvernerklæringen beskriver hvilken informasjon vi samler inn og bruker om deg, for hvilket formål vi gjør det, og hvordan vi beskytter informasjonen din.

Innholdsfortegnelse

1. Omfang

2. Hvilke data som samles inn

3. Informasjonskapsler og nettsidesporing

4. Bruken av opplysninger

5. Datasikkerhet og videresending

6. Dine personvernrettigheter og kontakt

 

1.     OMFANG

Denne erklæringen gjelder nettstedet som er tilgjengelig på no.myworld.com.

Datavernansvarlig er


myWorld Nordic AS
Lysaker Torg 25
1366 Lysaker
E-post: customerservice.no@myworld.com

 

Ansvarlig for datavernet er
Peter Oskar Miller
c/o HXS GmbH
Ungargasse 37
1030 Wien
E-post: dataprotection.marketplace@myworld.com

 

For å videreutvikle nettstedene våre for å forbedre tjenestene våre, kan det være nødvendig å supplere denne personvernerklæringen. I dette tilfellet vil vi informere deg på forhånd og, om nødvendig, innhente ditt spesielle samtykke.

 

2.     HVILKE DATA SOM SAMLES INN

Typen av personrelaterte data og annen informasjon som vi samler og lagrer, avhenger av samhandlingen din med nettstedet vårt. I prinsippet kan du besøke nettstedet vårt og få informasjon om tilbudene våre uten å gi personrelaterte data til oss. For å kunne levere tjenestene våre, må vi samle inn visse personrelaterte data som du oppgir under registreringen din, eller når du legger inn en bestilling. Dette inkluderer dine personlige opplysninger (fornavn, navn, fødselsdato) og kontaktinformasjonen din (e-postadresse, telefonnummer, adresse). For håndtering av billettbestillinger er det nødvendig med ytterligere opplysninger, f.eks. leveringsadresse, den foretrukkede betalingsmåten din, samt eventuelt bank- eller kredittkortopplysningene dine. Opplysningene vil kun bli brukt til å behandle bestillingene dine og sende deg egne nyhetsbrev og samleforsendelser. En videre bruk av opplysningene vil bare finne sted dersom dette er nødvendig i sammenheng med ordreutførelse, kundestøtte eller oppfyllelse av juridiske eller økonomiske krav.

 

3.     INFORMASJONSKAPSLER OG NETTSIDESPORING

Nettstedene våre bruker såkalte informasjonskapsler, som er små tekstfiler som lagres på datamaskinen din og som kan hentes fram der. Informasjonskapslene gjør det mulig å registrere deg til tjenestene våre og å tilpasse nettstedet for deg. Du kan også bruke en del av nettstedet vårt uten å registrere deg eller logge deg inn. Også i dette tilfellet samles enkelte opplysninger automatisk inn for å samle statistisk informasjon om bruken og effektiviteten av nettstedet vårt, samt for å skreddersy dette til våre brukeres behov. Derfor samler vi inn og behandler informasjon om din IP-adresse, tidspunktet og varigheten av besøket ditt, antall besøk du har gjort, bruk av skjema, søkeinnstillingene dine, presentasjonen av visningen samt favorittinnstillingene dine på nettstedet vårt. Lagringsvarigheten av informasjonskapslene varierer. Vi bruker hovedsakelig informasjonskapsler som automatisk blir slettet etter slutten av besøket på nettstedet vårt (såkalte "øktinformasjonskapsler"). Vi logger alle tilgangene til nettsiden vår og alle nedlastinger av filer som er lagret på nettsiden. Informasjonskapslene som vi setter inn brukes utelukkende for å gi oss informasjon, og vil bli behandlet av mWS myWorld Solutions AG på oppdrag fra myWorld Nordic AS for å evaluere informasjonen som er samlet inn. Vi bruker JavaScript for å spore brukeradferd på nettstedet vårt for å skreddersy nettjenestene til brukerens behov. Vi registrerer nettlesertypen din, sted, tid og varighet av bruken din, nettsideadressen og sidens navn samt den henvisende nettsiden. Du har mulighet til å avvise innsamlingen av disse opplysningene ved å deaktivere JavaScript direkte på nettleseren din. I tillegg bruker vi følgende verktøy:

Når det gjelder visning av reklamebannere, stoler vi på eksterne tjenester fra følgende leverandører:

 

Vær oppmerksom på at standard nettlesere godtar informasjonskapsler i henhold til standardinnstillingene. Du kan også innstille nettleseren din slik at den nekter alle eller bestemte informasjonskapsler, eller slik at du blir spurt før du mottar en ny informasjonskapsel. Instruksjonene for dette finnes under menypunktet “Hjelp” i menylinjen på de fleste nettlesere. Der kan du også finne ut hvordan du sletter informasjonskapslene som du allerede har mottatt. Vær oppmerksom på at du kanskje ikke kan bruke alle funksjonene på nettstedene våre hvis du ikke aksepterer noen av informasjonskapslene eller alle. Ved å bruke nettsiden vår eller, om nødvendig, ved å godta det som vi samler inn spesielt, godtar du at de ovennevnte informasjonskapslene og verktøyet kan brukes. Vi påpeker herved at vi som leverandør av nettsiden ikke har kjennskap til innholdet av de overførte opplysningene og bruken av disse gjennom sosiale nettverk. For mer informasjon om bruk av opplysninger gjennom sosiale nettverk, se personvernerklæringene i de oppførte sosiale nettverkene.

 

4.     BRUKEN AV OPPLYSNINGER

Vi bruker de personlige og bedriftsrelaterte opplysningene dine kun i samsvar med kravene i lovverket. De personlige og bedriftsrelaterte opplysningene som du gir oss ved å registrere deg, samles inn og behandles utelukkende i sammenheng med oppfyllelsen av våre kontraktsforpliktelser overfor deg (Art. 6, avsn 1 b i Personvernforordningen). Dersom du ikke gir oss disse opplysningene, kan vi ikke inngå en kontrakt med deg. og dermed heller ikke tilby deg noen tjenester. I tillegg bruker vi opplysningene dersom det foreligger en lovlig forpliktelse (Art. 6 (1) c i Personvernforordningen), samt bare i tilfeller og i den grad du gir oss ditt konkrete samtykke (Art.6, avsn. 1 a i Personvernforordningen). Vi bruker for eksempel opplysningene dine for å kommunisere med deg, for å verifisere identiteten din og gjøre det interne området ditt tilgjengelig på nettstedet vårt, for å behandle henvendelsene og bestillingene dine, og for å stille tjenestene våre til disposisjon. Hvis du har gitt oss ditt spesielle samtykke til dette, vil vi også bruke opplysningene innen omfanget av samtykket til å informere om tilbud og handlinger fra våre partnerselskaper og B2B-partnere. Du kan når som helst tilbakekalle dette samtykket, slik at tilbakekallingen gjør videre behandling utilgjengelig for fremtiden. Vi lagrer de personlige opplysningene dine så lenge det finnes et forretningsforhold med deg, og lenger dersom det er juridisk standardiserte lengre oppbevaringsperioder, eller hvis vi trenger opplysningene i sammenheng med en offentlig prosedyre.

 

5.     DATASIKKERHET OG VIDERESENDING

For å beskytte opplysningene bruker vi blant annet kryptering under dataoverføringen (SSL-kryptering), brannmurer, beskyttelsesprogrammer mot hackere og andre topp moderne sikkerhetstiltak. Ved kommunikasjon via e-post, kan sikkerheten til opplysningene bare garanteres av oss i henhold til dagens topp moderne teknikker. Bruken av de personlige og bedriftsrelaterte opplysningene dine utføres vanligvis avmyWorld Nordic AS som kontraktspartner og ansvarlig behandler. myWorld Nordic AS benytter mWS myWorld Solutions AG for databehandling. Videresending/overlatelse av de personlige og bedriftsrelaterte opplysningene dine kan gjøres til andre tjenesteleverandører, samt til andre selskaper innen myWorld-gruppen som angitt nedenfor. Vi bruker de for a kunne gjennomføre våre tjenesteytelser, for kommunikasjon med deg, og for administrasjon av nettstedtilværelsen av den bestemte databehandleren. Vi sørger for at vi velger disse databehandlerne med omhu for å sikre en lovlig og sikker behandling av opplysningene. I tillegg har vi forpliktet databehandlerne til å bruke dine personlige og bedriftsrelaterte opplysninger i henhold til våre dokumenterte instruksjoner og i samsvar med de norske og europeiske datavernforskriftene. En ytterligere bruk av opplysningene gjennom disse databehandlerne er utelukket. I tillegg vil vi videresende de personlige og bedriftsrelaterte opplysningene dine under de nødvendige datasikkerhetstiltakene i myWorld-konsernet for å kunne administrere kundekontoen din på myWorld-markedsplassen, håndtere kjøpene du har gjort, forespørsler om service fra oss. Selskapene i myWorld-gruppen er også forpliktet til kun å bruke de personlige og bedriftsrelaterte opplysningene dine for det spesifikke formål, og i samsvar med norske og europeiske datavernforskrifter. De berørte tjenestene er spesielt følgende: kontakt ved hjelp av elektroniske meldinger (f.eks. e-post, SMS eller push-varsler), per telefaks, telefonisk eller brev med informasjonen om produkter og handlinger på myWorld-markedsplassen, identifikasjon av tilbud som samsvarer med dine interesser , gjennomføring av tilfredshetsundersøkelser, drift av hotlines og behandling av transaksjoner. Dersom og i den grad det er nødvendig for å yte en bestemt tjeneste, eller hvis du gir oss ditt samtykke, vil vi gi forhandlere på myWorld markedsplass de nødvendige personlige og bedriftsrelaterte opplysningene. Alle forhandlere er også forpliktet til kun å bruke de personlige og bedriftsrelaterte opplysningene dine for det spesifikke formål, og i samsvar med norske og europeiske datavernforskrifter. MyWorld-gruppen opererer internasjonalt. Våre forretningsaktiviteter, ledelsesstrukturer og vår tekniske infrastruktur krysser nasjonale landegrenser. Derfor overfører vi de personlige og bedriftsrelaterte opplysningene dine til andre selskaper i myWorld-gruppen i utlandet, forutsatt at dette er nødvendig for behandling av kjøpene dine. En overføring av personlige og bedriftsrelaterte opplysninger til medlemsland i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, Sveits og andre land med tilstrekkelige datavern-nivåer, krever ikke ytterligere samtykke eller godkjenning fra myndighetene. Dersom de personlige og bedriftsrelaterte opplysningene dine skal overføres til andre land enn de som nettopp er nevnt, informerer vi deg og overholder selvfølgelig gjeldende datavernlover, sørger for tilstrekkelige garantier og håndhever rettighetene og rettsmidlene dine. Vi vil ikke videresende de personlige og bedriftsrelaterte opplysningene dine til andre enn de forhandlerne, databehandlerne og myWorld-selskapene som er nevnt ovenfor, med mindre du har gitt oss ditt samtykke, eller vi har juridiske forpliktelser til å gjøre det.

 

6.     DINE PERSONVERNRETTIGHETER OG KONTAKT

Du har rett til å få informasjon om personopplysningene som behandles av oss, og kan be om retting, sletting eller en begrensning av behandlingen. Du har også rett til å motsette seg behandling, samt rett til dataoverførbarhet (det vil si at du har rett til å motta opplysningene i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format). Hvis du mener at behandlingen av personopplysningene dine bryter med EUs generelle datavernforskrift, har du rett til å sende inn en klage til det norske Datatilsynet (www.datatilsynet.no) eller en tilsynsmyndighet i et annet EU-medlemsland. Dersom bruken av de personlige opplysningene dine på denne nettsiden er basert på ditt samtykke, kan du til enhver tid tilbakekalle dette samtykket for behandling av dine personlige og bedriftsrelaterte opplysninger for fremtiden uten å gi noen grunn. En slik tilbakekalling vil føre til at opplysningene ikke lenger kan benyttes. Tilbakekallelsen må i dette tilfellet sendes skriftlig (med brev, faks eller e-post) til følgende adresse:

 

myWorld Nordic AS
Lysaker Torg 25
1366 Lysaker
E-Mail: customerservice.no@myworld.com

 

Vennligst ta også kontakt på denne adressen hvis du har spørsmål om bruken av opplysningene dine eller håndhevelsen av dine datavernrettigheter.

 

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å forbedre din opplevelse og nettstedets brukervennlighet. For å sikre at du kan bruke alle funksjonene på nettsiden klikker du på "Godta Cookies". For mer informasjon, se Juridisk merknad. Se vår personvernserklærng for mer informasjon.
Som Cashback-medlem får du penger tilbake på dette kjøpet, og du kan samle verdifulle Shopping Points. Ikke medlem enda?
Benefit Voucher
Dette tilbudet er eksklusivt for kunder som har en Benefit Voucher Credit. Benefit Voucher Credit kan bare kjøpes av Lyconet Marketers på www.Lyconet.com .
Som Cashback-medlem får du penger tilbake på dette kjøpet, og du kan samle verdifulle Shopping Points. Ikke medlem enda?