Alle kategorier

Juridisk

Medieinnehaver, utgiver, produsent og tjenesteleverandør:

 

myWorld Nordic AS,
Lysaker Torg 25,

1366 Lysaker,
Norway
E-Mail: customerservice.no@myworld.com
Nettside: no.myworld.com

 

org. nr 820 707 672,
Adm.dir.: Rafal Pieta

 

Informasjon om ehandelslov:

»Vennligst les vilkårene for bruk for denne nettsiden

___________________________________________________________________

Den tekniske driften av nettsiden utføres av

 

mWS myWorld Solutions AG
Grazbachgasse 87-93
8010 Graz
Austria
Firmenbuch FN 389134g
E-Mail: office@myworld-solutions.ag

på vegne av myWorld Nordic AS.

___________________________________________________________________

 

Språklig kjønn og politisk korrekthet

Det faktum at hunkjønnspronomen (som hun og hennes) ikke brukes i disse tekstene, må ikke tolkes som mangel på respekt for kvinner. Dette er kun gjort for å bedre lesbarheten. Vi ber alle våre kvinnelige lesere om å tilgi denne forenklingen. I henhold til forordning (EU) nr. 524/2013 om tvisteløsning av forbrukerforhold på Internett, finnes forliksorganer på følgende nettside: ec.europa.eu. Du har rett til å få dine personopplysninger rettet, slettet, begrenset eller trukket tilbake. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å benytte deg av dette. Hvis du mener at vi bryter med personvernloven eller at dine personopplysninger blir misbrukt på noe vis, ber vi deg kontakte vår Data Protection Officer. Om vi ikke finner en tilfredsstillende løsning, kan du sende en klage til personvernmyndighetene. Vi er underlagt Østerrikes personvernmyndigheter.

 

Data Protection Officer

Peter Oskar Miller
Millergasse 3
1060 Wien
E-Mail: dataprotection.marketplace@myworld.com

 

Austrian Data Protection Authorities:

Barichgasse 40-42
1030 Wien
Telefon: +43 1 52 152-0
E-Mail: dsb@dsb.gv.at