Vilkår og betingelser – myWorld Marketplace

Sist endret: 06.06.2019

 

Disse vilkår og betingelser regulerer forretningsforholdet mellom myWorld Norway AS ("myWorld") og brukerne av myWorld Marketplace ("du" eller "deg") når du kjøper varer via myWorld Marketplace.

 

myWorld Nordic AS (myWorld)
Lysaker torg 25
1366 Lysaker
Norge
E-post: customerservice.no@myworld.com

 

Org. nr. 820 707 672
USt.-ID-Nr.: (UID-Nr)

 

1.     OMFANG

1.1. myWorld driver nettstedet: "myWorld Marketplace", som finnes på no.myworld.com. Via dette nettstedet kan du kjøpe produkter fra myWorld eller fra en tredjepart. mWS myWorld Solutions AG (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Østerrike, org. nr.: FN 389134g) utfører den tekniske behandlingen for myWorld Marketplace, samt behandler tekniske og operative aspekter ved bestillinger.

 

1.2. I tillegg til disse vilkår og betingelser gjelder også brukervilkårene, som du finner på: no.myworld.com, for deg. Disse vilkår og betingelser regulerer myWorlds og dine rettigheter og forpliktelser når du kjøper et produkt fra myWorld via myWorld Marketplace.

 

1.3. Disse vilkår og betingelser gjelder ikke dersom du kjøper produkter fra tredjepart via myWorld Marketplace. Ved kjøp av produkter fra tredjeparter på myWorld Marketplace, gjelder de generelle vilkår og betingelser for den respektive forhandleren.

 

2.     MINDREÅRIGE

Mindreårige gis ikke adgang til myWorld Marketplace. Med mindreårige menes personer som ikke har fylt 18 år, og som ennå ikke anses å være myndige med full rettslig handleevne. Produkter for barn kan kun kjøpes via myWorld Marketplace av personer over 18 år og som anses være myndige med full rettslig handleevne.

 

3.     KONTRAKTSOPPFYLLELSE

3.1. Din bestilling av et produkt fra myWorld via myWorld Marketplace utgjør et tilbud til myWorld om utfyllelse av en kjøpskontrakt. Dersom du bestiller fra myWorld, vil myWorld sende deg en bekreftelse på mottak av bestillingen som inneholder detaljer om bestillingen din (ordrebekreftelse). Denne avtalen er ikke bindende før myWorld har sendt leveringsbekreftelse til kunden. Dersom bestillingen din skal sendes i mer enn én sending, kan du motta en leveringsbekreftelse for hver sending. Din avtalepartner er myWorld.

 

3.2. Skulle myWorld fastslå, under behandlingen av din bestilling (før leveringsbekreftelse eller en gjeldende kjøpskontrakt), at produktet du har bestilt ikke er tilgjengelig, vil du få informasjon om dette via en egen e-post.

 

3.3. For å avbestille kostnadsfritt før mottak av leveringsbekreftelsen, uavhengig av angrerett i henhold til vilkårene i punkt 4 i disse vilkår og betingelser, vennligst send e-post eller kontaktskjema til kundeservice.

 

3.4. Du samtykker i å kunne motta fakturaer elektronisk. Elektroniske fakturaer gjøres tilgjengelig for deg i et format som både kan lagres og skrives ut fra Min Side på nettsiden.

 

4.     ANGRERETT

4.1. Angrerett i henhold til angrerettloven § 20.

Du har rett til å angre kjøpet med varsel til myWorld innen 30 dager (angrefrist). Angrefristen skal anses å være oppfylt dersom varsel sendes før utløpet av fristen. Varselet er ikke begrenset til et bestemt format. Ditt varsel om angring av kjøpet skal sendes til:

 

myWorld Nordic AS (myWorld)
Lysaker torg 25
1366 Lysaker
Norge
E-post: customerservice.no@myworld.com

 

Konsekvenser ved bruk av angreretten i henhold til § 20: Ved bruk av angreretten avsluttes avtaleforholdet mellom deg og myWorld og dine forpliktelser i henhold til dette avtaleforholdet. myWorld skal refundere ethvert beløp mottatt fra deg (med unntak av ekstra kostnader som følge av valg av annen type levering enn billigste type standardlevering som tilbys) uten unødig forsinkelse og senest 14 dager fra når myWorld ble varslet om din bruk av angreretten. Følgelig har du 30 kalenderdager, fra ditt varsel om bruk av angreretten, til å returnere de mottatte produktene samt å betale de direkte kostnadene ved retur av varene. myWorld kan kreve at du betaler for eventuelt verdifall som følge av din håndtering av varene, som ikke har vært nødvendig for å bestemme varens art, egenskaper og funksjon. Dette gjelder kun hvis du har mottatt informasjon om angrerett. Du kan også si opp kontrakten ved å bruke skjemaet designet for dette formålet som du kan åpne her. Varsel om tilbakekallingsskjema. 

 

I henhold til angrerettloven (§ 22), gjelder ikke angreretten for avtaler om:

 

a. levering av varer som på grunn av sin art blandes med andre varer etter levering på en slik måte at de ikke kan skilles fra hverandre,

b. levering av varer som forringes eller raskt går ut på dato,

c. tjeneste etter at tjenesten er levert, dersom levering har begynt med forbrukerens uttrykkelige forhåndssamtykke, og forbrukeren har erkjent at angreretten vil gå tapt når den næringsdrivende har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen,

d. levering av varer eller tjenester der prisen er avhengig av svingninger i finansmarkedet som kan skje innen utløpet av angrefristen og som ikke kan kontrolleres av den næringsdrivende,

e. levering av varer som er fremstilt etter forbrukerens spesifikasjoner, eller som har fått et tydelig personlig preg,

f. levering av legemidler, jf. legemiddelloven § 2, og medisinsk utstyr, jf. lov om medisinsk utstyr § 3,

g. levering av forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, og der forseglingen er blitt brutt etter levering,

h. levering av alkoholholdige drikker til en pris som ble avtalt på avtaletidspunktet, og levering først kan skje etter 30 dager, og der den faktiske verdien avhenger av svingninger i markedet som ikke kontrolleres av den næringsdrivende,

i. reparasjoner eller tjenester som det haster å få utført der forbrukeren uttrykkelig ber den næringsdrivende om å besøke forbrukeren. Tilleggstjenester eller tilleggsvarer som ytes samtidig, og som ikke dekkes av første punktum, omfattes ikke av unntaket fra angreretten,

j. levering av forseglede lyd- eller bildeopptak eller forseglet programvare som forbrukeren har brutt forseglingen på,

k. levering av en avis, et tidsskrift eller et magasin, med unntak av abonnementsavtaler for levering av slike publikasjoner,

l. varer eller tjenester som er inngått ved offentlig auksjon,

m. levering av innkvarteringstjenester for andre formål enn boligformål, transport av varer, bilutleietjenester, catering og tjenester knyttet til fritidsaktiviteter når det i avtalen er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester,

n. levering av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium, dersom leveringen er begynt med forbrukerens uttrykkelige samtykke og forbrukeren erkjenner at angreretten dermed går tapt.

 

5.     PRISER

5.1. Alle priser som fremgår på myWorld Marketplace er inkludert mva. Prisen som vises inkluderer imidlertid ikke leverings-, service- og forsendelseskostnader. Pris samt leverings-, service- og forsendelseskostnader er oppført i ordrebekreftelsen.

 

5.2. Til tross for myWorlds rimelige anstrengelser kan produkter av og til vises med feil pris. myWorld sjekker prisene når de behandler bestillingen din, samt før betaling. Dersom et produkt vises med feil pris og den riktige prisen er høyere enn den som vises på nettsiden, vil myWorld kontakte deg før varene sendes (før leveringsbekreftelse) for å spørre om du ønsker å kjøpe produktet for den riktige prisen eller ønsker å kansellere bestillingen. Du kan, dersom du ønsker å kjøpe varene til riktig pris, sende inn en bestilling på varene til denne prisen i løpet av en uke. Dersom vi ikke mottar noe svar fra deg, vil ikke kjøpskontrakt utarbeides.

 

6.     BETALING OG REGNSKAPSFØRING

6.1. Generelt:

 

myWorld benytter tjenestene til Adyen N.V. ("betalingstjenesteleverandør") til å behandle de transaksjoner som utføres på myWorld Marketplace. Betalingskrav mot deg formidles til betalingstjenesteleverandøren fra myWorld, noe som betyr at betalingen skal gjøres via dem.

 

6.2. Betaling med kredittkort:

 

Ved betaling med kredittkort kan kjøpesummen og leveringskostnadene belastes så snart leveringsbekreftelsen er sendt ut, slik at betalingen trekkes fra kredittkortet ditt i det øyeblikket du mottar leveringsbekreftelsen. Dersom trekket ikke lar seg gjennomføre av grunner som du er ansvarlig for, er du forpliktet til å kompensere myWorld (se under "plikt til å kompensere").

 

6.3. Betaling med myWorld eVoucher:

 

Ved betaling med myWorld eVoucher skal kjøpesummen, inkludert leveringskostnadene, belastes så snart leveringsbekreftelsen er sendt ut, dvs. fra mottak av leveringsbekreftelsen. Betalingstjenesteleverandøren trekker kjøpesummen, inkludert leveringskostnadene, fra myWorld eVoucher, basert på hvor mye kreditt som er tilgjengelig, på betalingsdatoen. Dersom kjøpesummen, inkludert leveringskostnadene, overstiger total tilgjengelig kreditt på myWorld eVoucher, må også en betalingsmetode velges for betaling av resten av den totale kostnaden. Dersom betaling med myWorld eVoucher ikke lar seg gjennomføre av grunner som du er ansvarlig for, er du forpliktet til å refundere myWorld (se under "plikt til å refundere").

 

6.4. Mislighold av betalingsforpliktelsen:

 

Dersom du ikke betaler eller ikke oppfyller dine andre forpliktelser i henhold til avtalen, og dette ikke skyldes myWorld eller forhold på myWorlds side, har myWorld rett til å:

 

a. kreve oppfyllelse i henhold til forbrukerkjøpsloven § 44.

b. kreve heving i henhold til forbrukerkjøpsloven § 45.

c. kreve erstatning og renter i henhold til forbrukerkjøpsloven § 46.

d. holde varene tilbake i henhold til forbrukerkjøpsloven § 9.

 

7.     FORBEHOLD OM EIENDOMSRETT

Varene forblir myWorlds eiendom inntil kjøpesummen er betalt i sin helhet.

 

8.     LEVERING

8.1. Levering skjer til leveringsadressen oppgitt av kunden ved bestilling. På nettsiden finnes tips om tilgjengeligheten til produkter som selges av myWorld (f.eks. på den aktuelle produktdetaljsiden). myWorld gjør oppmerksom på at tilgjengelighet, veiledende forsendelses- og/eller leveringsdatoer/‑tider oppgitt på myWorld Marketplace, under alle omstendigheter er anslag. De representerer ikke juridisk bindende eller garanterte forsendelses- eller leveringstider. De tjener kun som bindende avtaler fra myWorlds side dersom forsendelses- og leveringstider uttrykkelig er referert til som juridisk bindende i leveringsalternativene på myWorld Marketplace.

 

8.2. Dersom varen ikke kan leveres til kunden fordi de leverte varene ikke passet gjennom kundens ytterdør, inngangsdør eller trapp, eller fordi kunden ikke var tilstede på den oppgitte leveringsadressen, selv om leveringstidspunktet ble opplyst til kunden i god tid, må kunden dekke kostnadene ved den mislykkede leveringen i henhold til forbrukerkjøpsloven.

 

8.3. Transportskade

Dersom mulig skal synlig skade som følge av transport umiddelbart meldes til transportøren. I tillegg må åpenbare skader som følge av transport meldes til myWorld umiddelbart. Dine lovbestemte rettigheter forblir upåvirket. Skade må meldes til:

 

myWorld Nordic AS
Lysaker torg 25
1366 Lysaker
Norge
E-post: customerservice.no@myworld.com

 

8.4. Feillevering

Dersom andre varer enn de bestilte varene leveres (dvs. feillevering), kan det klages innen 14 dager etter mottak av feillevering. Du forplikter deg til å returnere varene (ubrukt) innen 14 dager etter mottak i den tilstanden du mottok dem. Dine lovbestemte rettigheter forblir upåvirket. Klager skal sendes til:

 

myWorld Nordic AS
Lysaker torg 25
1366 Lysaker
Norge
E-post: customerservice.no@myworld.com

 

Returer skal sendes til:
myWorld Nordic AS
Bjørumsvegen 15
4820 Froland
Norge


9.     TOLL

Opplysninger finnes på produktdetaljsiden dersom myWorld tilbyr levering til steder utenfor EU/EØS. Dersom du bestiller produkter fra myWorld med levering utenfor EU/EØS, og myWorld tilbyr levering til en slik destinasjon, kan du bli pålagt å betale importavgift og skatt som deretter oppheves når pakken når den bestemte destinasjonen. Eventuelle tilleggsavgifter for fortolling må betales av deg; myWorld har ingen innflytelse på disse kostnadene. Tollforskrifter varierer mye fra land til land, noe som betyr at du bør kontakte tollmyndighetene lokalt for mer informasjon. Vær oppmerksom på at du blir ansett som en importør for å gjøre bestillinger fra myWorld, og at alle lover og forskrifter i landet der du mottar produktene må overholdes. Personvern er viktig for myWorld, og myWorld ønsker å gjøre deg oppmerksom på at grenseoverskridende forsendelser er underlagt åpning og inspeksjon av tollmyndighetene.

 

10.  MYWORLDS ANSVAR

Dersom de leverte varene har mangler, kan du kreve erstatning for det forventede tapet du lider på grunn av mangelen, i den grad det følger av forbrukerkjøpsloven § 33 og kapittel 11.

 

11.  GJELDENDE LOV

Norsk lov skal anvendes. Asker og Bærum tingrett skal være eksklusivt verneting for alle potensielle tvister som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse vilkår og betingelser. Selv om norsk lov er gjeldende for disse vilkår og betingelser, kan du også påberope lovpålagte forbrukervernforskrifter som er innført av ditt bostedsland, forutsatt at dette landet er medlemsland i EU. I så tilfelle kan du sende inn et krav i forbindelse med disse bruksvilkårene, som er et resultat av forbrukervernnormer, både i Norge og i det EU-land der du bor.

 

12.  KLAGER/ONLINE TVISTELØSNING/VOLDGIFT

EU-kommisjonen tilbyr en plattform for elektronisk tvisteløsning som er tilgjengelig via følgende link ("OS Platform"). myWorld forsøker å løse alle potensielle meningsforskjeller som kan komme til å oppstå som følge av dette avtaleforholdet minnelig. Videre er myWorld ikke forpliktet til å delta i voldgift og kan heller ikke tilby deg muligheten til å delta i voldgift.

 

13.  YTTERLIGERE INSTRUKSER

Vi ønsker å gjøre oppmerksom på vår personvernerklæring, samt våre tips om informasjonskapsler og internettbasert reklamemateriell som du kan få tilgang til via linken: no.myworld.com.

 

 

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å forbedre din opplevelse og nettstedets brukervennlighet. For å sikre at du kan bruke alle funksjonene på nettsiden klikker du på "Godta Cookies". For mer informasjon, se Juridisk merknad. Se vår personvernserklærng for mer informasjon.
Som Cashback-medlem får du penger tilbake på dette kjøpet, og du kan samle verdifulle Shopping Points. Ikke medlem enda?
Benefit Voucher
Dette tilbudet er eksklusivt for kunder som har en Benefit Voucher Credit. Benefit Voucher Credit kan bare kjøpes av Lyconet Marketers på www.Lyconet.com .
Som Cashback-medlem får du penger tilbake på dette kjøpet, og du kan samle verdifulle Shopping Points. Ikke medlem enda?